Europaparlamentets vänstergrupp GUE/NGL ökade i EU-valet 2014 från 34 till 52 ledamöter och är den femte största politiska gruppen av sammanlagt nio. Andelen ledamöter motsvarar 6,9 procent av parlamentets 751. I gruppen ingår svenska Vänsterpartiet tillsamamns med främst socialistiska och kommunistiska partier.

Gruppledare är Gabriele Zimmer från tyska vänsterpartiet Die Linke. Enda svenska ledamot i gruppen är Vänsterpartiets Malin Björk. Hon är också en av gruppens tre vice ordförande.

GUE/NGL är en EU-kritisk grupp som förordrar mellanstatliga lösningar. Partigruppen är uttalade motståndare till exempelvis valutasamarbetet och Lissabonfördraget.

De nationella partierna i gruppen fattar själva beslut om hur de ska rösta i olika frågor, även om de delar gruppens grundläggande värderingar.

Förkortningen GUE/NGL står för "Gauche unitaire européenne/Nordic Green Left" (Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster).

 

Senast uppdaterad: 13/1-2016HETASTE ARTIKLAR

Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER