Hannes Swoboda blev den 17 januari 2012 ordförande för den socialdemokratiska partigruppen S&D i Europaparlamentet. Hans företrädare på posten Martin Schulz hade tidigare under 2012 valts till parlamentets talman. Efter EU-valet 2014 ersattes Swoboda av italienaren Gianni Pittella och är inte längre EU-parlamentariker.

Hannes Swoboda satt i Europaparlamentet mellan 1996 och 2014. Hans främsta politikområden har varit utrikes och ekonomiska frågor och kamp mot främlingsfientlighet.

Hoppa till relaterade artiklar.