Annons

Den 19 november 2009 utsågs Van Rompuy till den förste ordföranden i det Europeiska rådet. Han tillträdde posten den 1 december 2009 i slutet av det svenska halvårslånga ordförandeskapet.

Ämbetet som ordförande i Europeiska rådet kom till efter att  Lissabonfördraget trätt i kraft. Huvuduppgiften för ordföranden är att förbereda möten för det Europeiska rådet där medlemsstaternas stats- och regeringschefer sammanträder. Före Lissabonfördraget var det det roterande ordförandeskapet mellan medlemsländerna som var ansvarigt för detta. Uppdraget som ordförande varar två och ett halvt år, men mandatet kan förlängas en gång. 

I mars 2012 fick Van Rompuy förnyat förtroende som ordförande. Den 30 november 2014 efterträddes han av den tidigare polske liberalkonservative premiärministern Donald Tusk.

I slutet av december 2008 fick Herman Van Rompuy i uppdrag av den dåvarande belgiske kungen Albert II att bilda regering i landet. Van Rompuy gjorde sig under sin korta tid som belgisk premiärminister känd för att ha lyckats hålla ihop det splittrade Belgien som under en lång tid varit kluvet mellan den fransktalande södra delen och den flamländska norra delen. Trots sitt flamländska ursprung är han uttalat franskvänlig.

Van Rompuy är en uttalad EU-federalist och har ställt sig negativ till ett turkiskt medlemskap i EU.

Hoppa till relaterade artiklar.

Sidor