IMF, Internationella valutafonden, har tre huvuduppgifter: att övervaka medlemsländernas ekonomier, att låna ut pengar till länder med stora budgetunderskott och att ge teknisk ekonomisk assistans, framför allt till  krisdrabbade länder.

Under senare år har IMF bistått flera EU-länder med lån och assistans. Litauen, Ungern och Rumänien har alla fått hjälp efter att finanskrisen slog till 2007. Även Island har fått lån från IMF, men en del av lånet är fruset på grund av konflikten med Storbritannien och Nederländerna om det så kallade Icesave-avtalet.Under eurokrisen har IMF varit med i lånepaketen till Grekland, Irland och Portugal. Till Grekland lånade IMF ut 30 miljarder euro, till Irland 22,5 miljarder euro och till Portugal 26 miljarder euro (källa: EU-kommissionen.)

Medlemsländerna i EU kom under våren 2009 överens om att ge tillfälliga lån till IMF på totalt 75 miljarder euro. Sveriges andel uppgår till motsvarande cirka 25 miljarder kronor.

IMF har kritiserats för att ha för hårda krav bundna till sina lån. Det handlar ofta om krav på stora nedskärningar, vilket kan leda till social oro i de länder som får tillgång till lånen.  

IMF styrs av en exekutivstyrelse där USA med nästan 17 procent av rösterna har det enskilt största inflytandet.2011 valdes fransyskan Christine Lagarde till IMF:s ordförande. 


Sidor


Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER