Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till Artiklar i ämnet
Fördjupning:

Kandidatländer

Senast uppdaterad: 3 maj 2023

Bakgrund

För närvarande finns åtta kandidatländer för ett möjligt framtida EU-medlemskap. 

Trots att de turkiska förhandlingarna har pågått sedan 2005 har få framsteg gjorts. Dels har Turkiet av inrikespolitiska skäl inte genomfört nödvändiga lagändringar och demokratiska reformer, dels har EU och enskilda EU-länder, som en reaktion på svåra demokratiska brister i Turkiet och det faktum att Turkiet ockuperar stora delar av EU-landet Cypern, blockerat över hälften av förhandlingskapitlen.  

Innan ett land blir kandidatland måste det begära EU-medlemskap genom att lämna in en ansökan.

Därefter ges EU-kommissionen i uppdrag att gå igenom ansökan för att ge sin bedömning. Enbart denna utredning tar uppemot ett år. Nästa steg är att starta medlemskapsförhandlingar och för det krävs att alla de nuvarande medlemsländerna ger sitt godkännande. Syftet med förhandlingarna är att förbereda kandidatlandet på EU-medlemskap. Ordet förhandling är i sammanhanget missvisande eftersom ett land i princip inte kan välja vilka EU-regler de vill följa. På grund av det mycket omfattande EU-regelverket som ett land måste införa i sin nationella lagstiftning kan förhandlingarna pågå i många år.

 

Mer fakta

Annonser
annons från EU-kommissionen
Annons från socialdemokraterna
Fackliga Brysselkontoret

Mer fakta

Annonser
annons från EU-kommissionen
Annons från socialdemokraterna
Fackliga Brysselkontoret