Inom ramen för FN:s klimatkonvention, UNFCCC, sker förhandlingar om ett globalt klimatavtal för att hejda den globala temperaturökningen och att mildra och anpassa länder till klimatförändringarna.

I slutet av 2015 enades världens länder i franska Paris om ett nytt globalt klimatavtal. 

I avtalet har nästan alla länder i världen åtagit sig att hålla nere den globala uppvärmningen med minst två grader jämfört med förindustriella nivåer. Det finns även en referens om att sträva efter att hålla uppvärmningen närmare 1,5 grader.

Avtalet börjar gälla 2020, med start 2018 ska en översyn göras vart femte år. Motsvarande 850 miljarder ska överföras från rika länder till utvecklingsländer för att hjälpa dem i omställningen.

Enligt en uppmärksammad larmrapport från FN:s klimatpanel IPCC, som kom i oktober 2018, krävs det dock snabba åtgärder och snabba förändringar i stor skala om 1,5 graders målet ska kunna nås inom tio år.

De globala utsläppen av koldioxid måste minska med 45 procent från 2010 års nivå redan år 2030, och ha minskat till noll år 2050, enligt DN.

EU har även egna klimatmål. Den 24 oktober 2014 enades medlemsländernas stats- och regeringschefer om följande klimatmål för 2030:

Minska växthusgasutsläppen med minst 40 procent i jämförelse med nivån 1990. Andelen förnybar energi ska vara 27 procent. Energieffektiviseringen ska vara 27 procent.  


Sidor


HETASTE ARTIKLAR

Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER