Den oberoende ideella organisationen Transparency International genomför årligen undersökningar om förekomsten av korruption i länders offentliga sektor. Eftersom det per definition är omöjligt att exakt mäta korruption baseras deras index på en sammanvägning av upplevd korruption.

Sverige och övriga nordiska länder rankas högt i världen när det gäller frånvaro av korruption i stat, landsting och kommuner. 10 av de 20 minst korrupta länderna i världen 2011 och 2021 var EU-medlemmar.

 

Hoppa till relaterade artiklar.

Sidor