Korruptionen i EU beräknas kosta 120 miljarder euro eller cirka 1160 miljarder kronor per år, vilket motsvarar ungefär en procent av EU: s totala BNP.

Korruption är missbruk av maktposition för personlig vinning. Detta sker vanligen genom mutor, men kan även utgöras av så kallad vänskapskorruption där maktpersoner på olika sätt gynnar släkt eller vänner framför andra, mer kvalificerade individer.

Korruption anses inom forskningen utgöra ett stort hinder mot ekonomisk och social utveckling eftersom det bland annat minskar förtroendet för institutioner och sätter konkurrensen mellan företag ur spel.

Den oberoende ideella organisationen Transparency International genomför årligen undersökningar om förekomsten av korruption i länders offentliga sektor. Eftersom det per definition är omöjligt att exakt mäta korruption baseras deras index på en sammanvägning av upplevd korruption.

Sverige och övriga nordiska länder rankas högt när det gäller frånvaro av korruption i stat, landsting och kommuner.


Sidor


Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER