Annons

Den oberoende ideella organisationen Transparency International genomför årligen undersökningar om förekomsten av korruption i länders offentliga sektor. Eftersom det per definition är omöjligt att exakt mäta korruption baseras deras index på en sammanvägning av upplevd korruption.

Sverige och övriga nordiska länder rankas högt i världen när det gäller frånvaro av korruption i stat, landsting och kommuner. 10 av de 20 minst korrupta länderna i världen 2011 och 2021 var EU-medlemmar.

 


 

SÅ MÄTER TRANSPARENCY INTERNATIONAL KORRUPTION

Transparency International, TI, rankar hur korrupt länders offentliga sektor upplevs vara av experter och företagsledare. Indexet består i sin tur av 13 olika undersökningar och uppskattningar av korruption. Dessa sammanvägs av TI som rankar länderna på en skala från 0 till 100 där en högre siffra innebär en lägre grad av uppfattad korruption.

Källa: TI-metodologi

Annons

Hoppa till relaterade artiklar.

Sidor