TEMA Medborgarinitiativ | Namninsamling om EU-politik

I Lissabonfördraget finns ett verktyg som är tänkt att öka medborgarnas deltagande i den europeiska demokratin, det så kallade medborgarinitiativet.

Minst en miljon EU-medborgare från minst en fjärdedel av medlemsländerna måste inom ett år efter att initiativet registrerats skriva under det. Kommissionen har därefter möjlighet att välja hur den ska gå vidare med det.

I september 2017 föreslog EU-kommissionen en uppdatering av initiativet med syfte att göra det lättare att organisera namninsamlingar och att fler kan skriva under. I slutet av 2018 enades lagstiftarna EU-parlamentet och ministerrådet politiskt om hur de nya reglerna ska se ut vilka väntas börja gälla 1 januari 2020.


Sidor


HETASTE ARTIKLAR

Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER