Annons

TEMA Medborgarinitiativ | Namninsamling om EU-politik

I Lissabonfördraget finns ett verktyg som är tänkt att öka medborgarnas deltagande i den europeiska demokratin, det så kallade medborgarinitiativet.

Minst en miljon EU-medborgare från minst en fjärdedel av medlemsländerna måste inom ett år efter att initiativet registrerats skriva under det. Kommissionen har därefter möjlighet att välja hur den ska gå vidare med det.


Sidor


HETASTE ARTIKLAR

Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER