Moderaterna gick tillbaka i EU-valet 2014 från tidigare 18,8 procent till 13,6 procent och förlorade ett mandat. I Europaparlamentet representeras partiet av tre ledamöter som ingår i Europaparlamentets största partigrupp –EPP.

I inledningen till Moderaternas valmanifest 2014 "Vi tror på Europa" ges en tydlig bild av partiets grundsyn: Europeiska unionen är grunden för freds-, säkerhets- och samarbetsordningen i Europa. EU-samarbetet är därigenom den yttersta förutsättningen för varaktig fred och en samhällsordning byggd på demokrati, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter.

Enligt Moderaterna ska EU främst driva gränsöverskridande frågor som den ekonomiska krisen, fri rörlighet, klimathotet och internationell brottslighet medan bland annat arbetsmarknads- och familjepolitik ska skötas på nationell nivå.

Partiet vill se ett frihandelsavtal mellan EU och USA, ett mer omfattande tjänstedirektiv som införs fullt ut i alla medlemsländer och en fungerande digital europeisk marknad.

Moderaterna vill ha en mer återhållsam EU-budget med fokus på ökad konkurrenskraft, forskning och utveckling. De ser gärna en striktare efterlevnad av de finanspolitiska regelverken och partiet säger nej till EU-skatter.

Övriga EU-länder ska följa Sveriges krav på djurhållning och djurtransporter anser partiet. De är motståndare till Europaparlamentets så kallade flyttkarusell.


Sidor


HETASTE ARTIKLAR

Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER