Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till Artiklar i ämnet
Fördjupning:

Romfördraget |1957

Senast uppdaterad: 30 november 2022

Romfördraget utgör grunden till EU-samarbetet och undertecknades i Rom den 25 mars 1957 av Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Frankrike, Tyskland och Italien.

Fördraget trädde i kraft 1 januari 1958 och kom till som en utveckling av det tidigare kol- och stålfördraget med syfte att bland annat underlätta för handel mellan medlemsländerna. Här ligger också grunden för EU:s inre marknad, jordbrukspolitik och tullunion. Genom fördraget bildades EEG, Europeiska ekonomiska gemenskapen.

Under årens lopp har nya regler tillkommit och gamla tagits bort. I dag styrs EU av Lissabonfördraget.

Mer fakta

Annonser
annons
Annons från socialdemokraterna
Fackliga Brysselkontoret
Annonser
annons
Annons från socialdemokraterna
Fackliga Brysselkontoret