Hoppa till temats andra spalt.

TEMA S&D –| Socialdemokrater

Progressiva förbundet av socialdemokrater och demokrater, S&D, är Europaparlamentets näst största grupp. Socialdemokraterna tillhör partigruppen.

Leder gruppen gör sedan 18 juni 2018 den spanska parlamentarikern Iratxe García.

I sitt valmanifest inför EU-valet 2019 lyfte S&D:s europeiska partimotsvarighet PES bland annat fram följande frågor:

  • Ett rättvist och jämlikt Europa.
  • Ett solidariskt Europa för många – inte några få.
  • Ett hållbart Europa skyddar vår planet.
  • Ett fritt och demokratiskt Europa.
  • Ett feministiskt Europa med lika rättigheter för alla.
  • Ett progressivt Europa med ett ungdomsprogram.

Ett starkt och samlat Europa främjar en bättre värld.

Hoppa till relaterade artiklar.

Sidor