Progressiva förbundet av socialdemokrater och demokrater, S&D, är med sina 190 ledamöter Europaparlamentets näst största grupp. Socialdemokraterna och Feministiskt initiativ tillhör partigruppen där representanter från samtliga EU-länder återfinns.

Leder gruppen gör den tyska ledamoten Udo Bullmann.

Partigruppen är generellt sett positivt inställd till EU och har bland annat sagt ja till euron och Lissabonfördraget. I fokus för S&D ligger att skapa tryggare jobb och en ekonomisk utveckling där socialt ansvar tas. Det finns även ett uttalat stöd för fortsatt utvidgning. 

Svenska EU-parlamentariker i S&D:

Marita Ulvskog (S)
Jytte Guteland (S)
Olle Ludvigsson (S)
Anna Hedh (S)


Soraya Post (FI)
 


Sidor


HETASTE ARTIKLAR

Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER