Progressiva förbundet av socialdemokrater och demokrater, S&D, är Europaparlamentets näst största grupp. Socialdemokraterna tillhör partigruppen.

Leder gruppen gör sedan 18 juni 2018 den spanska parlamentarikern Iratxe García.

Partigruppen är generellt sett positivt inställd till EU och har bland annat sagt ja till euron och Lissabonfördraget. I fokus för S&D ligger att skapa tryggare jobb och en ekonomisk utveckling där socialt ansvar tas. Det finns även ett uttalat stöd för fortsatt utvidgning. 

Svenska EU-parlamentariker i S&D:

Marita Ulvskog (S)
Jytte Guteland (S)
Olle Ludvigsson (S)
Anna Hedh (S)


Soraya Post (FI)
 


Sidor


Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER