TEMA Subsidiaritetsprincipen | Lagstiftning närmare medborgarna

Den svenska riksdagen är ett av de flitigaste parlamenten i EU att klaga på att EU-kommissionen bryter mot subsidiaritetsprincipen.

Mellan 2010 och 2014 anmärkte riksdagen med hjälp av subsidiaritetsprincipen på över vart tionde av de drygt 500 förslagen som EU-kommissionen föreslog. Det var den överlägset största andelen för alla nationella parlament i medlemsländerna.

Subsidiaritetsprincipen eller närhetsprincipen som den även kallas regleras i Lissabonfördraget och betyder att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. I frågor där EU inte ensamt har beslutsrätten ska beslut fattas på lägsta möjliga effektiva nivå antingen nationellt, regionalt eller lokalt.

Inför varje förslag som EU-kommissionen lägger kan de nationella parlamenten pröva om förslaget bryter mot subsidiaritetsprincipen eller inte. Om fler än nio parlament går ihop, vilket inträffade för första gången i maj 2012, och anmärker på samma lagförslag tvingas kommissionen att se över sitt förslag.

 


Sidor


HETASTE ARTIKLAR

Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER