EU-valet 2014 var en stor framgång för Sverigedemokraterna som ökade från 3,3 procent av rösterna i valet 2009 till 9,7 procent. Partiet har två mandat i Europaparlamentet och ingick först i partigruppen EFDD men bytte 2018 till ECR.

Sverigedemokraterna beskriver sig själva som EU-motståndare som vill att Sverige snarast möjligt skall lämna den överstatliga unionen och återgå till ett mellanstatligt europeiskt samarbete. Så länge Sverige kvarstår som medlem i EU vill partiet verka både för en minskning av unionens budget såväl som av den svenska EU-avgiften.

I en debattartikel i Aftonbladet 8 februari 2017 beskrev partiordföranden Jimmie Åkesson EU som “detta monsterbygge”. Debattartikeln avslutas med kraven:

"Därför uppmanar jag Stefan Löfven att omgående inleda en omförförhandling av Sveriges medlemsvillkor och sen utlysa en ny folkomröstning."

I en tidningsintervju den 17 juni 2018 upprepade Åkesson kravet på en folkomröstning om det svenska EU-medlemskapet. Senare till samma tidning den 9 september 2018 tar han tillbaka kravet med orden: Nej, det har aldrig varit ett krav, annat än i er tidning.

I en debattartikel 20 september 2018 skriver Europaparlamentariker Kristina Winberg (SD) att vissa delar av EU-samarbetet är positiva: 

"Som EU-kritiskt parti får man alltid göra en avvägning av när man röstar för EU-förslag som kan göra situationen tillfälligt bättre och när man principiellt röstar emot, eftersom vi helst inte är kvar i EU.

När det gäller säkerhetsfrågor, polisiära samarbeten och databaser som kartlägger potentiella kriminella och terrorister kommer vi vara positiva även om detta ligger under EU-sfären. Därför blir det ett ja på Eurodac från oss om eller när den omröstningen kommer.

Vad skulle vi mer rösta för? Jo – slarvigt uttryckt – Sverigedemokratisk politik på EU-nivå ställer vi oss bakom. Till exempel skulle vi vara positiva om vår nollvision vad gäller asylsökningar på plats börjar diskuteras på allvar."

På partiets hemsida skriver man om EU den 19 juli 2018:"Vi är ett EU-kritiskt parti som vill verka för att makten återförs från Bryssel till svenska folket. Vi är öppet inställda till samarbete med andra länder. EU idag handlar enligt vår mening inte längre om ett samarbetsprojekt utan om ett överstatligt organ som allt mer börjar likna en federalistisk stat, en utveckling som vi i Sverigedemokraterna gör allt för att motverka.

Sverigedemokraterna vill verka för att Sverige ska omförhandla medlemskapet men behålla ett samarbete inom ramen för EES."

I valplattformen 2018 på sidan 22 skriver partiet att ett utträde ur EU ska följas av ett fördjupat nordiskt samarbete enligt fyra huvudpunkter, bland annat gemensam nordisk gränsbevakning, djurskyddslagstiftning och lagråd.


Sidor


HETASTE ARTIKLAR

Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER