EU-valet 2014 innebar en mindre ökning av andelen röster för Vänsterpartiet från tidigare 5,6 procent till 6,3 procent. Partiet representeras i Europaparlamentet av Malin Björk. Valparroll 2014: Europa är inte till salu.

Vänsterpartiet är EU-motståndare och vill att Sverige lämnar EU.

Vänsterpartiet säger sig vara emot generella förslag som ökar EU:s makt och försöker istället föra tillbaka makt till medlemsländerna. Men en annan bedömning kan göras "från fall till fall, om fördelarna med detta överväger riskerna med att ytterligare politikområden förs till EU-nivå." Exempelvis när det gäller minimiregler i miljöfrågor och så kallade finansiella flöden.

Partiet ingår i parlamentets vänstergrupp GUE/NGL.

 


Sidor


Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER