Hoppa till temats andra spalt.

TEMA Anders Sellström (KD)

Anders Sellström kom in som EU-parlamentariker 3 oktober 2018 och ersatte Lars Adaktusson som valts in i riksdagen. Anders Sellström var riksdagsledamot och ekonomiskpolitisk talesperson för Kristdemokraterna mellan 2010 och 2014 och sitter i kommunfullmäktige i Umeå.

I Europaparlamentet vill Anders Sellström ha fokus på frågor som är viktiga för norra Sverige. Särskilt att det ska finnas goda transportmöjligheter även i de glest bebodda delarna av Europa.

Hoppa till relaterade artiklar.