Efter att Storbritannien lämnat sin utträdes ansökan 29 mars måste EU-ländernas ledare spika EU-kommissionens förhandlingsmandat. Det sker på Europeisk rådets extra möte 29 april samt när medlemsländernas EU-ministrar träffas troligen 20 juni. Förhandlingarna startar först därefter.

I mitten av januari presenterade den brittiska premiärministern konservativa Theresa May tolv mål inför utträdesförhandlingarna. Hon vill bland annat att Storbritannien lämnar EU:s inre marknad och istället tecknar ett frihandelsavtal. Det brittiska parlamentet ska ha färdigbehandlat regeringens förhandlingsmandat i mitten av mars.

EU-länderna har satt upp fyra utgångspunkter inför brexitförhandlingarna och kommer att precisera sina krav på ett särskilt toppmöte under våren efter att utträdesansökan är inlämnad.

Den brittiska regeringen uppskattar kostnaden för att lämna EU till motsvarande 1500 miljarder kronor under de kommande fem åren och att även statsskulden kommer att öka.

Den brittiska premiärministern har meddelat att hon avser lämna in en utträdesansökan senast i slutet av mars 2017. Tidigast två år efter att en formell utträdesansökan lämnats in kan ett medlemsland enligt Lissabonfördragets artikel 50 lämna EU. Under den tiden ska man förhandla om hur utträdet ska ske. Det skulle betyda att britterna kan lämna EU tidigast runt 1 april 2019. 

Bakgrund
I början av 2013 lovade Cameron en folkomröstning om EU-medlemskapet om hans konservativa Toryparti vann parlamentsvalet 2015. Löftet om folkomröstning föregicks av det faktum att det har länge funnits en stark minoritetsopinion mot EU i partiet. Valet blev en stor seger för de konservativa. I förhandlingar med andra EU-ledare fick Cameron i februari 2016 igenom sex förändringar som skulle genomföras om landet stannade kvar som EU-medlem. Opinionsmätningarna inför folkomröstningen visade att det var mycket jämt mellan de som ville stanna och de som ville lämna EU.   

Den rådgivande folkomröstningen i juni 2016 blev  jämn och de som ville att Storbritannien skulle lämna EU vann med 51,9 procent av rösterna.

Den brittiska regeringen försökte ställa parlamentet utanför förhandlingarna om utträdesvillkoren men en brittisk domstol beslutade att bara parlamentet har behörigheten att begära ett utträde vilket bekräftades av högsta domstolen 24 januari 2017.

Brexit är ett sammansatt engelskt ord som består av “Britain/British” och “exit”, det vill säga “brittiskt utträde”.


Sidor

Annons


HETASTE ARTIKLAR


MEST KOMMENTERADE


DEBATT I ANDRA MEDIER