Annons

Sedan december 2014 är Donald Tusk ordförande för Europeiska rådet som består av medlemsländernas stats- och regeringschefer.

I mars 2017 förlängdes Tusks mandatperiod ytterligare 2,5 år trots att hans hemland, Polens, regering röstade nej.

Donald Tusk var tidigare premiärminister i Polen och kommer från liberalkonservativa Medborgarplattformen.

Hoppa till relaterade artiklar.

Sidor