I och med finanskrisen 2008 genomdrevs en rad nya regler i syfte att strama upp i medlemsländernas budgetar och statsfinanser, exempelvis de så kallade två- och sexpacken och finanspakten.Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER