Här finner du kandidater och valprognoser för EU-valet 26 maj.

 

Svenska kandidater till Europaparlamentet i valet 26 maj 2019:

Här publicerar vi namnen på de som har sagt att de vill kandidera. Respektive  parti kommer senare i år och i början av nästa år besluta vilka personer som ska kandidera för dem. Partierna nedan står i storleksordning efter förra EU-valet.

Hittills har följande personer meddelat att de kandiderar:

Socialdemokraterna:
Heléne Fritzon, migrationsminister och vice justitieminister
Aleksander Gabelic, Europaparlamentariker.
Linus Glanzelius, sakkunnig hos EU-minister Linde.
Johan Danielsson, LO:s kandidat

Miljöpartiet:
Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister
Pär Holmberg, tidigare tv-meteorolog.
Linnéa Engström, Europaparlamentariker.
Bodil Valero, Europaparlamentariker.
Max Andersson, Europaparlamentariker.
Jacop Dalunde, Europaparlamentariker.
Riksvalberedningens förslag, 40 namn.

Moderaterna:
Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson
Jessica Polfjärd, riksdagsledamot
Jörgen Warborn, riksdagsledamot
Arba Kokalari, statsvetare
Hela listan 32 namn

Sverigedemokraterna:
Kristina Winberg, Europaparlamentariker.
Peter Lundgren, Europaparlamentariker.

Liberalerna:
Cecilia Wikström, Europaparlamentariker.
Anders Rehnberg, nominerad av Liberala ungdomsförbundet, Luf.
Said Abdu, tidigare riksdagsledamot.

Centerpartiet:
Fredrick Federley, Europaparlamentariker.

Kristdemokraterna:

KD har nominerat 44 personer som EU-kandidater på sin lista. Den toppas av:

Sara Skyttedal, kommunalråd i Linköping
David Lega, kommunalpolitiker i Göteborg
Liza-Maria Norlin, gruppledare för KD i Sundsvall

Läs hela listan här.

Vänsterpartiet:
Malin Björk, Europaparlamentariker.

Feministiskt initiativ:
Soraya Post, Europaparlamentariker.
 

Svenska Europaparlamentariker som tackat nej till omval:
Jasenko Selimović (L)
Marita Ulvskog (S)
Olle Ludvigsson (S)
Anna Hedh (S)
Gunnar Hökmark (M)
Christofer Fjellner (M)

 

Kandidater till ordförande i EU-kommissionen, så kallade spitzenkandidaten:

Konservativa EPP-gruppen:
Manfred Weber, tysk, leder i dag EPP-gruppen i Europaparlamentet

Socialdemokrater:
Frans Timmermans, Nederländernas nuvarande EU-kommissionär

EU-kritiska gruppen ECR:
Jan Zahradil, tjeckisk EU-parlamentariker

De gröna:
Ska Keller, tysk EU-parlamentariker, representant för Die Grünen
Bas Eickhout, nederländsk EU-parlamentariker från GroenLinks
 

Liberala Alde: 
Utser sina kandidater i februari 2019

Bakgrund

Val till Europaparlamentet äger rum 23-26 maj 2019. För svensk del betyder det att EU-valet genomförs söndagen den 26 maj.  

Antalet platser i Europaparlamentet efter EU-valet minskas från 751 till 705 på grund av att Storbritannen lämnar EU.

Antalet svenska Europaparlamentariker kommer att öka från 20 till 21 folkvalda. Även 13 andra medlemsländer kommer att få dela på ytterligare 26 platser i parlamentet för att uppnå en bättre proportionalitet i förhållande till folkmängden.

 Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER