Svenska kandidater till Europaparlamentet i valet 26 maj 2019:

Här publicerar vi namnen på de som har sagt att de vill kandidera. Respektive  parti kommer senare i år och i början av nästa år besluta vilka personer som ska kandidera för dem. Partierna nedan står i storleksordning efter förra EU-valet.

Hittills har 22 personer meddelat att de kandiderar.

Socialdemokraterna:
Anna Hedh, Europaparlamentariker.
Aleksander Gabelic, Europaparlamentariker.
Linus Glanzelius, sakkunnig hos EU-minister Linde.
Johan Danielsson, LO:s kandidat

Miljöpartiet:
Linnéa Engström, Europaparlamentariker.
Bodil Valero, Europaparlamentariker.
Max Andersson, Europaparlamentariker.

Moderaterna:
Anna Maria Corazza Bildt, Europaparlamentariker.
Edvin Alam
Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson
Jessica Polfjärd, riksdagsledamot
Jörgen Warborn, riksdagsledamot
Arba Kokalari

Sverigedemokraterna:
Kristina Winberg, Europaparlamentariker.
Peter Lundgren, Europaparlamentariker.

Liberalerna:
Cecilia Wikström, Europaparlamentariker.

Centerpartiet:
Fredrick Federley, Europaparlamentariker.

Kristdemokraterna:
Sara Skyttedal, kommunalråd i Linköping
Martin Hallander

David Lega, kommunalpolitiker i Göteborg

Vänsterpartiet:
Malin Björk, Europaparlamentariker.

Feministiskt initiativ:
Soraya Post, Europaparlamentariker.
 

Svenska Europaparlamentariker som tackat nej till omval:
Jasenko Selimović (L)
Marita Ulvskog (S)
Olle Ludvigsson (S)
Gunnar Hökmark (M)
Christofer Fjellner (M)

 

Kandidater till ordförande i EU-kommissionen, så kallade spitzenkandidaten:

Konservativa EPP-gruppen:
Manfred Weber, gruppledare för EPP
Alexander Stubb, Finlands tidigare statsminister

Socialdemokrater:
Frans Timmermans, Nederländernas nuvarande EU-kommissionär
 

EU-kritiska gruppen ECR:
Jan Zahradil, tjeckisk EU-parlamentariker

De gröna:
Ska Keller, tysk EU-parlamentariker, representant för Die Grünen
Bas Eickhout, nederländsk EU-parlamentariker från miljöpartiet
Petra De Sutter, belgisk senator, Grön
Atanas Schmidt, nominerad av bulgariska partiet Zelena Partija

Liberala Alde: 
Utser sina kandidater i februari 2019

 

Bakgrund
Val till Europaparlamentet äger rum 23-26 maj 2019. För svensk del betyder det att EU-valet genomförs söndagen 26 maj.  

Antalet platser i Europaparlamentet efter EU-valet minskas från 751 till 705 platser på grund av att Storbritannen lämnar EU.

Antalet svenska Europaparlamentariker kommer att öka från 20 till 21 folkvalda. Även 13 andra medlemsländer kommer att få dela på ytterligare 26 platser i parlamentet för att uppnå en bättre proportionalitet i förhållande till folkmängden.