Annons

TEMA Europeiska terminen | Granskning av EU-ländernas ekonomier

Den europeiska planeringstermingen är EU-kommissionens årliga granskning och styrning av medlemsländernas och i synnerhet euroländernas ekonomier. Processen utmynnar i att kommissionen presenterar sina landsspecifika rekommendationer.

Planeringstermingen startar varje år i november med att kommissionen presenterar den årliga tillväxtöversikten och förvarningsrapporten. Kommissionen granskar därefter de länder där man identifierat ekonomiska obalanser som riskerar att påverka hela EU negativt.

 

Januari - februari

Medlemsländerna diskuterar tillväxtöversikten och enas om övergripande politiska och ekonomiska riktlinjer under det kommande året.

Mars

Stats- och regeringscheferna i medlemsländerna utfärdar politiska och ekonomiska riktlinjer

April

Medlemsländerna lämnar in redogörelser för sin budgetpolitk på medelfristig sikt och nationella reformprogram med fokus på tillväxt och sysselsättning. Dokumenten ska lämnas in mellan 15 och 30 april.

Maj

Kommissionen presenterar landsspecifika rekommendationer.

Juni

Medlemsländerna diskuterar rekommendationerna och enas om en slutlig version.

Juli

Ministerrådet antar de landsspecifika rekommendationerna och uppmanar sedan medlemsländerna att genomföra dem.

.

.

.

Oktober

Euroländerna skickar in utkast till budgetplaner som kommissionen sedan granskar och kommer med rekommendationer innan december.

Annons


Sidor


HETASTE ARTIKLAR

Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER