Annons

Hoppa till temats andra spalt.

TEMA Feministiskt initiativ

Feministiskt initiativ (FI) fick 5,5 procent 2014 en uppgång från 2,2 procent av rösterna i förra EU-valet (2009). Partiets ledamot i Europaparlamentet är Soraya Post. Efter valet anslöt sig partiet oväntat till den socialdemokratiska gruppen S&D i Europaparlamentet.

FI beskriver sig självt som ett feministiskt och antirasistiskt parti som driver en politik för jämlikhet, mänskliga rättigheter och frihet från alla former av diskriminering.

Feministiskt initiativ vill ha en värld utan gränser, ett öppet EU där flyktingar och papperslösa får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. EU:s jordbrukspolitik ska styras om för att främja etiskt och hållbart jordbruk, skogsbruk och fiskenäring. Kränkningar mot mänskliga rättigheter ska utgöra grund för sanktioner mot medlemsländer i EU. Unionen måste rikta resurser till satsningar på förnybar energi, ett samordnat tågnät samt att avskaffa kärnkraften och användningen av fossila bränslen.

Vidare anser FI att mäns våld mot kvinnor är Europas största säkerhetsproblem. Exportera den svenska sexköpslagen till övriga Europa. Genomgripande jämställdhetsanalyser av EU:s årliga budgetar ska göras.

Hoppa till relaterade artiklar.