Sedan 1972 har det hållits 58 folkomröstningar i Europa som har samband med EU. Det handlar framför allt om folkomröstningar om EU-medlemskap, olika nya EU-fördrag och handelsavtal. En klar majoritet av omröstningarna har resulterat i ett ja.

Flest folkomröstningar har hållits på Irland, följt av Danmark och icke-EU-landet Schweiz på en andra plats. Både Irlands och Danmarks författningar kräver folkomröstningar när nationella maktbefogenheter ska överföras till internationella organisationer.

Den senaste folkomröstningen med EU-koppling var 30 september 2018 när dåvarande Makedoniens invånare tog ställning till att byta namn till Nordmakedonien vilket öppnade för att på sikt gå med i EU och Nato.

Folkomröstningen i Ungern 2 oktober 2016 om obligatoriskt flyktingmotagande blev underkänd enligt landets regler på grund av för lågt valdeltagande. 

I Sverige har det genomförts två folkomröstningar i EU-frågor:

 

2003, 14 september, om att införa euron: 55,9 % nej och 42,0 % ja. Blanka röster 2,1 %. Valdeltagande: 82,6 %.
 

1994, 13 november om EU-medlemskap: 52,3 % ja och 46,8 % nej. Blanka röster 0,8 %. Valdeltagande: 83,3 %.
Källa: val.seAnnons


DEBATT I ANDRA MEDIER