Annons

Hoppa till temats andra spalt.

TEMA Folkomröstningar om EU

Sedan 1972 har det hållits 59 folkomröstningar i Europa som har samband med EU. Det handlar framför allt om folkomröstningar om EU-medlemskap, olika nya EU-fördrag och handelsavtal. En klar majoritet av omröstningarna har resulterat i ett ja.

Flest folkomröstningar har hållits på Irland och icke-EU-landet Schweiz. Danmark ligger på plats två. Både Irlands och Danmarks författningar kräver folkomröstningar när nationella maktbefogenheter ska överföras till internationella organisationer.

Den senaste folkomröstningen med EU-koppling var den 27 september 2020 när då schweizarna tog ställning till huruvida man skulle bryta landets avtal med EU om fri rörlighet.

Folkomröstningen i Ungern 2 oktober 2016 om obligatoriskt flyktingmotagande blev underkänd enligt landets regler på grund av för lågt valdeltagande. 

I Sverige har det genomförts två folkomröstningar i EU-frågor:

 

2003, 14 september, om att införa euron: 55,9 % nej och 42,0 % ja. Blanka röster 2,1 %. Valdeltagande: 82,6 %.
 

1994, 13 november om EU-medlemskap: 52,3 % ja och 46,8 % nej. Blanka röster 0,8 %. Valdeltagande: 83,3 %.
Källa: val.se

Annons

Hoppa till relaterade artiklar.