HBTQ står för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner. I dessa frågor ligger de politiska besluten i pricip hos medlemsländerna själva.  Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER