Annons

Inflationsmål
Europeiska centralbankens mål sedan juli 2021 en inflation på 2 procent på medellång sikt. Det tidigare målet var att “hålla inflationen under, men nära, 2 procent på medellång sikt”.

Sveriges riksbank har sedan 1995 som mål att inflationen ska vara två procent per år. Det har hittills inte uppnåtts men 2002, 2009 och 2010 var inflationen i Sverige 1,9 procent.

Enligt riksbanken underlättar ett lågt inflationsmål, det vill säga små prisökningar, för framtida ekonomisk planering både för företag och privatpersoner och skapar därmed en större ekonomisk stabilitet och förutsägbarhet. Därutöver gör hög inflation att vissa grupper gynnas på andra gruppers bekostnad, enligt riksbanken.

Hoppa till relaterade artiklar.