Jakop Dalunde (MP) Europaparlamentariker sedan 31 maj 2016 då han ersatte Peter Eriksson (MP). Åkte ur efter EU-valet 2019 men kom tillbaka på Sveriges nya mandat efter brexit den 1 februari 2020.

Fem frågor

På hösten 2016 ställde Europaportalen fem frågor till alla svenska EU-parlamentariker. Så här svarade Jakop Dalunde:

Vilka frågor arbetar du med i parlamentet under okt-nov 2016? 

I oktober-november 2016 har jag arbetat intensivt med handelssystemet med utsläppsrätter i EU, det så kallade EU ETS, som ska revideras. Jag har varit de Grönas skuggföreträdare i industri- och energiutskottet för ärendet och försökte få till stånd riktiga förbättringar i utsläppsrättssystemet för att det ska kunna svara upp mot åtagandena i Parisavtalet. Detta är ett arbete jag jobbar vidare med i ett försök att påverka den slutliga utformningen av EU ETS förslaget, som nu behandlas i miljöutskottet och därefter i plenum.

 

Vilket är det bästa beslut som EU-parlamentet fattat sedan EU-valet 2014 och varför?

Parisavtalet. Jag tillträdde som ledamot i Europaparlamentet först i juni 2016, men helt oavsett tycker jag att det att Europaparlamentet ställde sig bakom klimatavtalet med den påföljden att EU nu är med vid förhandlingsbordet vid klimatförhandlingarna i Marrakech och att avtalet har kunnat träda ikraft är vår främsta bedrift hittills. Nu gäller det att omsätta Parisavtalet i praktiken.

Vilket är det sämsta beslut som EU-parlamentet fattat sedan EU-valet 2014 och varför? 

Det sämsta beslut Europaparlamentet har fattat är, ur min synvinkel sett, förslaget till revidering av utsläppsrättssystemet ETS. Den utformning förslaget fick i energi- och industriutskottet bådar inte gott för fortsättningen. Ett fungerande handelssystem med utsläppsrätter i EU är en förutsättning för implementeringen av Parisavtalet och för att vi verkligen når de klimatmål som ställts.

 

Vilka av dina vallöften inför EU-valet har hittills infriats? 

I min personliga valkampanj till Europaparlamentet gjorde jag inga specifika utfästelser utöver Miljöpartiets valmanifest.

 

Vilka frågor ska du fokusera på fram till EU-valet 2019? 

Klimatet och miljön.HETASTE ARTIKLAR

Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER