Foto: Monica Kleja

Europaparlamentariker Jessica Polfjärd (M).

Foto: Monica Kleja

Jessica Polfjärd valdes in i EU-parlamentet 2019 som andranamn på Moderaternas vallista.​ 

I sin kandidatintervju med Europaportalen inför valet lyfte hon bland annat fram följande frågor:

  • Koppla ihop det europeiska handelssystemet med utsläppsrätter med andra länders och större marknader utanför EU.
  • Koppla mer EU-stöd till klimatomställning.
Hoppa till relaterade artiklar.

Sidor