EU-kommissionen presenterar tre gånger per år – vinter, vår och höst – omfattande prognoser med runt 180 ekonomiska indikatorer i medlemsländerna som tillväxt, arbetslöshet och inflation under de kommande två åren.

Prognoserna ligger till grund när kommissionen ger medlemsländerna rekommendationer om vilka saker de bör åtgärda för att inte skapa obalanser i ekonomin.


Sidor


Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER