Hoppa till huvudinnehåll
Annons
Hoppa till Artiklar i ämnet
Fördjupning:

Köpenhamnkriterierna | Krav för att bli EU-medlem

Senast uppdaterad: 30 november 2022

För att bli medlem i EU måste ett kandidatland uppfylla vissa ekonomiska, politiska och administrativa villkor kända som de så kallade Köpenhamnskriterierna som fastställdes av Europeiska rådet i Köpenhamn 1993 och stärktes sedan av Europeiska rådet i Madrid 1995.

1. Stabila institutioner som garanterar demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter samt respekt för och skydd av minoriteter (det politiska kriteriet).

2. En fungerande marknadsekonomi liksom kapacitet att hantera det konkurrenstryck och de marknadskrafter som råder inom unionen (det ekonomiska kriteriet).

3. Förmåga att uppfylla de skyldigheter som följer av medlemskapet, inbegripet kapacitet att effektivt genomföra de regler, standarder och strategier som utgör kärnan i EU-lagstiftningen ("regelverket") samt förmåga att ansluta sig till den politiska, ekonomiska och monetära unionens mål (det administrativa kriteriet).

För att kunna inleda förhandlingar om EU-medlemskap måste landet i fråga uppfylla alla kriterier, se nedan.

 

Att bli EU-medlem steg för steg:

Ett europeiskt land som uppfyller anslutningskriterierna kan bli ett officiellt kandidatland till Europeiska unionen och inleda medlemskapsförhandlingar enligt nedan.

1. Förhandlingsstart. Alla medlemsländer måste godkänna (vetorätt) att ett land ska få inleda förhandlingar om ett framtida EU-medlemskap.

2. Förhandlingarna består av 35 olika områden av EU-regler som ett kandidatland måste anta. Ett kandidatland kan alltså inte välja vilka EU-regler det önskar att följa även om vissa avvikelser kan accepteras som exempelvis det svenska undantaget mot EU-förbudet att sälja snus. EU-länderna har vetorätt på samtliga 35 politikområden. Det betyder att ett enskilt EU-land kan hindra att förhandlingar inleds på något av områdena eller vägra godkänna något av förhandlingsresultaten.

3. När alla förhandlingar är klara upprättas ett fördrag med det man kommit överens om. Detta ska sedan godkännas av EU-kommissionen, EU-ländernas stats- och regeringschefer, Europaparlamentet och samtliga EU-länders nationella parlament. Det blivande EU-landet måste också godkänna avtalet vilket oftast har skett genom folkomröstningar, se listan. I Sverige hölls EU-omröstning 13 november 1994.

 

Mer fakta

Annonser
TCO
annons komm
annons LO
annons
Fackliga Brysselkontoret

Mer fakta

Annonser
TCO
annons komm
annons LO
annons
Fackliga Brysselkontoret