TEMA Löner och minimilöner i EU-länderna

Under hösten väntas ett lagstiftningsförslag från EU-kommissionen om minimilön.  
 

Bakgrund
När Ursula von der Leyen valdes till ordförande för EU-kommissionen 2019 lovade hon i Europaparlamentet “ ett rättsligt instrument för att se till att varje arbetstagare i EU får en skälig minimilön. “ Och att “ Minimilöner bör fastställas i enlighet med nationella traditioner, genom kollektivavtal eller rättsliga bestämmelser. “ Se talet s. 10.

För att stämma av med arbetsmarknadens parter i EU sjösatte kommissionen i början av året ett så kallat samråd huruvida det behövs EU-regler om minimilön. Kommissionens slutsats blev att det behövs "ytterligare EU-åtgärder" kring minimilön. Därefter fick arbetsmarknadens parter på sig till den 4 september att svara på hur ett förslag på dessa åtgärder bör se ut.

En talesperson för EU-kommissionen sade 3 juni att man är öppen både för skarp lagstiftning genom ett direktiv och för mer vägledande rekommendationer på området.

Från svensk sida säger både arbetsmarknadens parter och regeringen nej till EU-regler som skulle påverka svensk lönebildning.

 HETASTE ARTIKLAR

Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER