TEMA OECD | Ekonomisk samarbetsorganisation

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD är en internationell ekonomisk organisation. Den bildades ursprungligen för att samordna den amerikanska Marshallhjälpen i Europa efter andra världskriget, då under namnet OEEC.

1961 ombildades organisationen och bytte namn.

35 industriella och demokratiska länder ingår i OECD vars verksamhet till stor del går ut på att mäta och utvärdera ekonomi, politik och andra samhällsindikatorer i medlemsländerna. Huvudkontoret ligger i Paris.Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER