Annons

Hoppa till temats andra spalt.

TEMA PNR | Delning av information om flygpassagerare

PNR står för Passenger Name Record och innehåller information om passagerna som insamlas av flygbolag, till exempel namn, adress, telefonnummer, kreditkortsuppgifter, resplan, bagageinformation och platsnummer. Det kan även innehålla information om vilken typ av mat passagerare begär av till exempel religiösa eller medicinska skäl. 

EU-kommissionen lade fram sitt förslag i februari 2011.

EU har PNR-avtal med USA och Australien. Ett avtal med Kanada löpte ut 2009 men personuppgifter förs fortsatt över till kanadensiska myndigheter.

Länder som Ryssland, Mexiko och Sydkorea kan komma att vilja sluta liknande avtal med EU i framtiden.

Hoppa till relaterade artiklar.

Sidor