TEMA Sociala indikatorer | Utvärdering av EU-länder

Som en del av den så kallade sociala pelaren har EU-kommissionen lanserat en ”social resultattavla” med uppgifter om hur medlemsländerna presterar på en rad områden som rör arbetsmarknad och välfärd.

I resultattavlan ingår sammanlagt 93 olika indikatorer. Av dessa har 14 valts ut för att användas i kommissionens årliga utvärdering av medlemsländernas ekonomiska politik. Med hjälp av dem ska kommissionen utfärda rekommendationer till medlemsländerna inom den så kallade europeiska planeringsterminen.

Europaportalen har sammanställt de 14 indikatorerna för åren 2005 till 2016 och gett dem en färg från röd (sämst) till grön (bäst).

 

Danmark i topp

EU-kommissionen delar in varje indikator i fem klasser från sämst till bäst, utifrån dessa har Europaportalen gett dem mellan 1 (lägst) och 5 (högst) poäng. Om man adderar poängen för alla indikatorer per år får vi en ”social topplista”. Listan toppades 2016 av Danmark följt av Sverige. En brasklapp är dock att det inte finns uppgifter för alla länder, kategorier och år. Detta gör att ett land kan komma lägre på rankingen om det saknas en uppgift.HETASTE ARTIKLAR

Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER