Hoppa till temats andra spalt.

TEMA EU-ländernas statsskulder

EU:s medlemsländer bör enligt regelverket inte ha en statsskuld som överstiger 60 procent av bruttonationalprodukten, BNP. Detta kom EU-länderna överens om 1997 som ett sätt att garantera stabiliten inom det som 1999 blev valutasamarbete EMU. Statsskuldregeln gäller även EU-länder med egen valuta. Under 2018 hade 14 EU-länder en högre statsskuld än 60 procent av BNP.

Tre länder – Grekland, Italien och Belgien – har aldrig något år sedan 1999 underskridit eller ens varit i närheten av en statsskuld på högst 60 procent av BNP. Sedan 2011 tillhör de tre länderna tillsammans med Portugal de fyra EU-länder som varje år haft en statsskuld på över 100 procent. 

Tio länder, däribland de baltiska länderna, Polen och Danmark, har alltid haft en statsskuld under 60 procent av BNP.

Sverige överskred 60-procentsgränsen 1999 men har därefter legat under statsskuldstaket.

Hoppa till relaterade artiklar.