Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till Artiklar i ämnet
Fördjupning:

Infrastruktur och transport

Senast uppdaterad: 30 november 2022

EU tar många beslut som rör infrastruktur och transporter då frågorna har legat på EU-nivå sedan Romfördraget 1958. Målet har varit att få tillstånd gemensamma transportregler och att inrätta en gemensam marknad. Ett mål som enligt EU ”i stor utsträckning uppnåtts, eftersom till och med marknaderna för inrikes persontrafik på järnväg sakta men säkert har öppnats upp”.

Samtidigt har man velat skapa liknande regelverk mellan EU-länderna för att motverka en orättvis konkurrens genom att en del länder har sämre villkor för exempelvis chaufförer än andra länder.

Några av områdena inom trafik- och infrastruktur som EU (medlemsländerna och Europaparlamentet) beslutar om är:

• Gemensamma regler för internationella transporter såväl på vägar som inom sjöfart och flyg. Fram till 80-talet hade EU-länderna begränsningar för transport från andra medlemsländer. År 1993 hävdes alla inskränkningar som begränsar vägtransporter mellan medlemsländer. Vid samma tid infördes också möjligheten till cabotage vilket betyder att en lastbil på vissa villkor får lov att köra inhemska transporter inom ett annat EU-land. Detta har vållat mycket diskussion inom EU och efter en jämn omröstning i Europaparlamentet 2019 vann de som ville skärpa regelverket för att  främja en mer rättvis konkurrens.

• Arbetstider för dem som arbetar i transportbranschen. EU reglerar vilka vilotider buss- och lastbilschaufförer har.

• Regler om resenärers rättigheter såsom rätten till ersättning vid försenade eller inställda resor med alla slags transportsätt. Syftet är att underlätta rörligheten och att främja användningen av kollektivtrafik. EU-regler finns också för att skydda resenärer med funktionshinder. Enligt EU-parlamentets egna faktablad i frågan har det dock varit svårt att tillämpa EU-regler inom transportområdet och därför prövas dessa ärenden ofta i domstol.

Passagerares rättigheter regleras i artiklarna 91.1 och 100.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

• När det gäller vägtrafiksäkerhet har EU endast rekommendationer och medlemsländerna bestämmer det mesta. EU har målet att halvera antalet dödsolyckor i trafiken till år 2020, jämfört med nivåerna 2010. Det ser dock inte ut som att man kommer att nå det. EU:s befogenheter inom vägtrafiksäkerheten rör främst regler för fordonens säkerhet, transporter av farligt gods och vägnätens säkerhet.

EU hanterar också frågor om säkerhet inom sjöfart och flygtrafik. EU-kommissionen har en svart lista över flygbolag som på grund av bristande säkerhet inte får flyga över EU.

Mer fakta

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Mer fakta

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret