Minskningen i antalet sysselsatta inom EU är nu på väg att bromsas upp.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Fallet i sysselsättning minskar

Fallet i andelen sysselsatta i EU är på väg att bromsas upp. Tappet under sista kvartalet 2009 blev det lägsta under året.

Färska siffror från Eurostat visar att minskningen i antalet sysselsatta i EU och euroområdet som började under 2008 och sedan dramatiskt fortsatt nu är på väg att bromsas upp. Den senaste rapporten visar att sysselsättningsgraden för sista kvartalet 2009 minskade med 0,3 procentenheter för EU och 0,2 procentenheter för euroområdet.

Den senaste kvartalsrapporten följer ett konsekvent mönster för 2009 som visar på en minskning i fallet av sysselsättning sedan början av året.

För hela 2009 uppges sysselsättningsgraden ha minskat med 1,8 procentenheter i EU, vilket räknat i antal personer blir drygt fyra miljoner.

En sektor som däremot har sett en ljusning i år är jordbrukssektorn. Här ökade andelen sysselsatta 2009 med 0,5 procentenheter. Antalet ökade även något inom administration, sjukvård och utbildning.