Annons

Arbetslösheten fortsätter att sjunka i Tyskland

Tyskland går mot strömmen och är det enda EU-land där arbetslösheten minskar.

Under april var drygt 23 miljoner arbetslösa i EU, motsvarande 9.7 procent av arbetsstyrkan.
Ett år tidigare var arbetslösheten i EU 8,7 procent.

Tyskland är landet som skiljer sig från mängden. Som enda EU-land kan de uppvisa en sänkning av arbetslösheten, från 7,6 procent i april 2009 till 7,1 procent i april i år. Det placerar Tyskland bland den tredjedelen av EU-länderna som har lägst arbetslöshet.

– Flera faktorer har påverkat arbetslösheten. Kanske är den viktigaste regeringens beslut att subventionera kortare arbetstid. Många företag har därigenom kunnat behålla personal, som under en övergångstid har arbetat kortare dagar med bara något lägre lön, i vissa fall även med löfte om jobbgaranti. På sikt finns det bland företag också en oro för arbetskraftsbrist som säkert spelar in. Till sist får vi inte glömma att konjukturen nu ljusnar, vilket naturligtvis också påverkar utvecklingen positivt, säger Ruth Jacoby, Sveriges ambassadör i Berlin.

För svensk del har utvecklingen varit den motsatta från en arbetslöshet på 7,9 procent i april 2009 till 9,3 procent i april i år. Sverige ligger därmed på en genomsnittlig nivå i EU. Ungdomsarbetslösheten i Sverige (26,7 %) ligger dock betydligt över EU-snittets 20,6 procent.

Annons

Högst arbetslöshet har Lettland (22,5 %), Spanien (19,7 %) och Estland (19,0 %). Dessa har också högst ungdomsarbetslöshet motsvarande 44,6 procent för Lettland, Spanien 40,3 procent och Estland 39,8 procent.

Lägst arbetslöshet i april hade Nederländerna med 4,1 procent följt av Österrike på 4,9 procent.

De statistiska uppgifterna kommer från EU:s statistikbyrå Eurostat som i sin tur har inhämtat siffrorna från EU-ländernas nationella statistikbyråer