Hoppa till artikelns andra spalt.

Gemensamma bevisregler på väg i EU

Brottsbekämpning. EU-kommissionen vill komplettera förslaget från
Sverige och sju andra länder om att utbyta bevismaterial i brottsmål
mellan länderna. Förslaget är bra men det behövs gemensamma miniminormer
för insamling av bevis över hela EU så att de håller i domstol,
meddelade EU-kommissionen på tisdagen.

Ett förslag för hela EU ska tas fram och behandlas av EU-parlamentet.