Minskning i sysselsättning planar ut

För andra kvartalet i rad låg andelen sysselsatta stilla i EU. Det visar Eurostats sammanställning för andra kvartalet 2010. Jämfört med för ett år sedan är det dock en minskning på -0,6 procent. Det tyder på att minskningen i sysselsättning kan vara på väg att bromsas upp.

Sverige, Polen och Österrike tillhör de tre länder som med en sysselsättningsökning på 0,8 procent på ett år har den högsta ökning i andelen sysselsatta i EU.