Hoppa till artikelns andra spalt.

Sista chansen att registrera kemikalier

Senast den 30 november måste företagen registrera de farligaste och mest använda kemikalierna. Det är en del av den stora kemikalielagstiftningen kallad Reach som EU antog för några år sedan. Syftet är att företagen ska göra en noggrann utvärdering av om en kemikalie är miljöfarlig eller ej.

Bedömare menar att Reach har stora möjligheter att bidra till en helt ny miljöstandard på kemikalier i världen.