Vad som är bäst att tanka för miljön finns det olika syn på.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Biobränslen kan öka utsläppen

En yta stor som Belgien kommer behövas för att producera det etanol som EU-länderna kräver för att minska sina utsläpp enligt målen på 10 procent biobränsledrivna bilar fram till 2020. Det i sin tur kommer leda till ökade utsläpp, eftersom skogens effekt av att binda upp koldioxid försvinner när mer mark odlas upp.

De uppskattningarna görs av Institutet för europeisk miljöpolitik som tagit fram rapporten på uppdrag av ett flertal miljöorganisationer som Jordens vänner, Transport & Environment och Greenpeace.

De ökade utsläppen överstiger de som skulle uppnås om bilarna fortsatte gå på fossila bränslen. Enligt beräkningarna kan resultatet av biobränslemålet jämföras med att mellan 12 och 26 miljoner nya bilar kör på Europas vägar 2020.

Uträkningen i rapporten bygger på uppgifter som 23 EU-länder lämnat i planer för hur de ska klara 10 procentsmålet fram till 2020. Uppgifterna visar att större delen av biobränslen väntas komma från etanol gjord på matgrödor, vilket är ett väldigt energikrävande bränsle. Resultatet blir att EU:s energibehov allt mer kommer trängas med världens behov av odlingsbara ytor för mat.

Carl Schlyter, EU-parlamentariker för Miljöpartiet har inte läst rapporten, men säger att det inte är några nyheter att 10-procentsmålet inte väntas ge någon större effekt i utsläppsminskningar. Huruvida utsläppen tvärtom ökar genom biobränslemålet anser han beror på hur och var man odlare etanolgrödorna.

– Jag har aldrig hållit med Miljöpartiet här hemma som satsat på biobränsle. Vad jag tror på är att använda avfall till att göra biogas, säger han.

Men biogasen skulle långt ifrån kunna räcka för EU:s 10-procentsmål. Carl Schlyter anser att tioprocentsmålet är en felsatsning.

– Det är för stor konkurrens om jordbrukmark och skog. Vi måste istället ha hårdare krav på bilarnas energianvändning och att man ska kunna räkna elbilar mot tioprocentsmålet, säger Carl Schlyter.

Christofer Fjellner, EU-parlamentariker för Moderaterna har inte läst rapporten, men ställer sig skeptisk till kritiken.

– Det låter motsägelsefullt, med tanke på att vi har antagit hållbarhetskriterier som är väldigt strikta, i vissa delar för strikta skulle jag säga. Vi har ju satt gränsvärden för hur mycket bränslen måste minska utsläppen för att kallas förnyelsebara.