Arbetslösheten biter sig fast i Europa

Ännu finns inga tecken på att arbetslösheten i EU är på väg ner. Tvärtom har arbetslösheten ökat något det senaste året. Samtidigt minskar arbetslösheten i Sverige och Tyskland.

Andelen arbetslösa i EU ökade marginellt i december från 9,5 procent året innan till 9,6 procent för 2010. Även ungdomsarbetslösheten fortsatte under samma period uppåt från 20,5 procent till 21 procent. Det visar statistik från Eurostat som presenterades på tisdagen.

Sverige och Tyskland tillhör en grupp EU-länder där arbetslösheten sjunker. Den svenska arbetslösheten sjönk i december från 8,9 procent till 7,8 procent, jämfört med december 2009.

Även den svenska ungdomsarbetslösheten, som ligger över EU-snittet, minskade från 26,0 procent till 24,3 procent.

Högst arbetslöshet alla kategorier i december hade Spanien med 20,2 procent för vuxna och 42,8 procent för unga under 26 år.