Arkivbild. Justitieminister Beatrice Ask (M). Snart kan upphovsrätten för inspelad musik förlängas från 50 år till 70 år.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Ask om förlängd upphovsrätt: Slaget är förlorat

Det är bara en tidsfråga innan EU förlänger artister och producenters upphovsrätt för inspelad musik till 70 år. Det säger justitieminister Beatrice Ask, som har arbetat mot förslaget sedan EU-kommissionen lade fram det 2008. Ändringen skulle innebära att all inspelad musik skyddas i 70 år från det att inspelningen gjorts.

Frågan var uppe i EU-parlamentet för nästan två år sedan där parlamentets majoritet ändrade EU-kommissionens ursprungliga förslag på 95 år till 70 år. Båda de största grupperna, Socialdemokraterna och den konservativa EPP-gruppen ställde sig bakom det, men alla svenska ledamöter var emot det.

Efter parlamentets behandling lades frågan i ministerrådets frysbox, eftersom en minoritet av länder blockerade den, däribland Sverige. Nu tror Beatrice Ask att den minoriteten är på väg att falla. Danmark pekas ut som syndabock.

– Om Danmark skulle falla ifrån får vi nog inse att slaget är förlorat. Vi fortsätter att föra diskussioner med Danmark, men det ser illa ut, säger Beatrice Ask.

Varför tror du Danmark har bytt ståndpunkt?
– Jag har bara ett elakt svar och det är att de inte har hängt med i hur utvecklingen ser ut, säger Beatrice Ask,

I och med att det inte finns en blockerande minoritet i rådet kan frågan komma upp på dagordningen ”när som helst” om det ungerska ordförandeskapet bestämmer sig för det. Eftersom parlamentet redan har röstat, låt vara under den förra mandatperioden, finns inga formella hinder för att det går igenom. Beatrice Ask tror att det är fel väg att gå.

– Vi kan se att förlängd skyddstid innebär att ett fåtal människor får en inkomstförstärkning, och då ganska sent i livet, men generellt sett är det knappast den åtgärd som är viktigast, säger hon.

I dag är upphovsrätten för artister och producenter av inspelad musik 50 år.