Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-politiker fortsätter strid om transfetter

Flera livsmedel ska i framtiden få en tydlig innehållsförteckning som ska hjälpa konsumenter när de handlar. Om det ska bli obligatoriskt eller ej att ange att maten innehåller transfetter är fortfarande en stridsfråga mellan ministerrådet och Europaparlamentet.

Med röstsiffrorna 57 för och 4 emot antog miljöutskottet i Europaparlamentet på tisdagen krav på en omfattande och obligatorisk märkning av livsmedel. För att en ny märkning ska komma till stånd måste man dock bli överens med regeringarna i ministerrådet. Något som hittills visat sig vara svårt.

Miljöutskottet vill se ursprungsmärkning av fler och sammansatta livsmedel än ministerrådet och de vill att märkningen av konstgjorda transfetter blir obligatorisk.

– Nu är det hög tid att Europas regeringar, inklusive den svenska med Eskil Erlandsson i spetsen, börjar lyssna på Europaparlamentets och konsumenternas krav, säger Åsa Westlund (S).

Innan parlamentet ska slutbehandla lagförslaget i juli ska utskottet och ministerrådet försöka förhandla fram en kompromiss.

– Jag tror att det är bättre för alla att vi försöker hitta en överenskommelse och reder ut saker innan vi hamnar i förlikning, säger Åsa Westlund.

Konstgjorda transfetter är förbjudna i Danmark sedan 2004 för att de anses öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar. I mars beslutade den svenska riksdagen att ge regeringen i uppdrag att ta fram en svensk förbudslag mot transfetter.