Arbetsmarknadsutskottet vill riva upp Lavallagen

Regeringen ser ut att återigen lida nederlag i en EU-fråga i riksdagen. Arbetsmarknadsutskottet vill att Lavallagen ska rivas upp.
 

En majoritet bestående av de röd-gröna och Sverigedemokraterna i arbetsmarknadsutskottet vill att  regeringen att utreder hur facket med stridsåtgärder ska kunna tvinga fram bättre ekonomiska och försäkringsmässiga villkor för utländska arbetare som jobbar tillfälligt i Sverige.

Samtidigt föreslås att Sverige ratificerar en konvention från Internationella arbetsorganisationen inom FN som innebär att man vid offentlig upphandling kan ställa sociala krav på sina leverantörer av varor och tjänster.
 
– Vi Socialdemokrater är mycket kritiska till att regeringen passade på att göra inskränkningar i den svenska konflikträtten när Lex Laval infördes i Sverige. Lavalproblematiken måste nu få en långsiktig lösning som värnar om den svenska kollektivavtalsmodellen inom EU-medlemskapet, säger Ylva Johansson,
arbetsmarknadspolitisk talesperson för (S).
 
Om oppositionen lyckas samla sina ledamöter vid riksdagsomröstningen i nästa vecka blir beslutet inte tvingade för regeringen utan ska ses som ett uttalande från riksdagen, som regeringen väntas följa. I annat fall riskerar den klander i konstitutionsutskottet.