Folkpartiet har hamnat på tvärs med både regeringen och svenska folket i EU-frågan, skriver Anders Sjöberg, Junilistan.

Folkpartiet har hamnat på tvärs med både regeringen och svenska folket i EU-frågan, skriver Anders Sjöberg, Junilistan.

Förpassa Folkpartiet ur regeringen

Folkpartiet representerar inte svenska folket i eurofrågan och är på tvärs med den egna regeringen. Det skriver Anders Sjöberg, Junilistan.

Folkpartiet har hamnat på tvärs med både regeringen och svenska folket i EU-frågan. Folkpartiet har tydligt deklarerat att partiet redan under innevarande mandatperiod vill ha en ny folkomröstning om euron. Folkpartiet underkänner svenska folkets nej till euron från folkomröstningen 2003.

Men så här går det till i EU. Eliten utarbetar återkommande nya förslag till centralisering av beslutsmakten i EU. I vissa länder kräver konstitutionen att en folkomröstning utlyses. Om folket röstar nej, vilket hänt flera gånger, surnar eliten till. Det är alltid folket som har fel och folket får bakläxa. Folket har inte förstått, heter det. Antingen utlyses då en eller flera nya folkomröstningar i samma ärende, tills det tredskande folket har förstått att de måste rösta ja. Alternativt struntar eliten i folket och låter parlamenten rösta ja ändå. Detta har hänt i flera länder som Danmark, Nederländerna, Frankrike och Irland.

Enligt en nyligen genomförd opinionsundersökning från Skop vill 88 procent av svenska folket inte ha euron. Stödet för euron i Sverige är under tio procent och därmed på historisk bottennivå. Folkpartiet tycks inte respektera demokratin. Frågan är om Folkpartiet vill göra som i EU – strunta i ca 90 av folket och låta riksdagen besluta om övergång till euron ändå. Misstron mot Folkpartiets EU-politik är nu lika kompakt som mot euron.

För varje dag som går förvärras läget för euron och är nu enligt många bedömare desperat. En kollaps för euron och ett därmed följande finansiellt sammanbrott i Europa kan vara nära förestående. Finansminister Borg lät i en TV – intervju i höstas förstå att om Sverige hade infört euron hade den svenska statskassan dränerats på cirka 200 miljarder kronor. Folkpartiet bör i ärlighetens namn redovisa inom vilka områden nedskärningar ska ske för att finansiera detta. Vården? Skolan? Omsorgen? Eller kanske vill Folkpartiet göra som grekerna och låna 200 miljarder att kastas in i ett svart hål.

Ett av Folkpartiets standardargument är att Sverige måste få inflytande i EU. Detta är nonsens. Efter genomförandet av Lissabonfördraget har beslutsreglerna förändrats dramatiskt i EU. Förut gällde ett land – en röst. Och möjligheter fanns för varje land att lägga in veto. Nu fördelas antalet röster istället efter folkmängd och vetorätten har också tagits bort i de flesta frågor. Det är de stora länderna som fattar beslut i EU och bestämmer över de små.

Teknokratregeringar har nu i snabb takt etablerats i de skulddrabbade länderna. Deras huvudsakliga uppgift är att lyda order från den tysk-franska diktatur, som nu har etablerats i EU. Hur stort inflytande har Grekland med sina 11 miljoner invånare? Sanningen är den att det är Tyskland och Frankrike, som bestämmer vilka nedskärningar som ska göras i de skulddrabbade ländernas ekonomier, det vill säga bestämmer hur folken ska leva.

Folkpartiet tycks vilja driva in Sverige i samma underordnade situation som de hårt skulddrabbade länderna. Och vi betackar oss för detta. Vi vill själva bestämma hur vi ska leva i vårt land!

Det är helt klart att Folkpartiet med sina bisarra åsikter i EU-frågan inte längre representerar svenska folket och är på tvärs med den egna regeringen. Därför bör Folkpartiet omedelbart förpassas ur regeringen. Det är helt obegripligt att statsministern låter Folkpartiet sitta kvar på EU-ministerposten. Partiet bör omedelbart bytas ut. Vi kan inte ha folk i regeringen som inte representerar folket.

Anders Sjöberg
Revisor i Junilistan