Annons

Folkpartiets europaparlamentariker: Olle Schmidt, Cecilia Wikström och Marit Paulsen.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Inför euron när Sverige är redo

Europa kommer inte att falla och Folkpartiet kommer inte att vända vare sig väljare eller kärnprinciper ryggen. Det skriver europaparlamentarikerna Paulsen, Wikström och Schmidt (FP) i replik till Anders Sjöberg (JL). —> RÖSTA: Ska Sverige gå med i euron?

Anders Sjöberg, (Europaportalen 120111), som representerar ett parti som inte längre har väljarnas förtroende i vare sig riksdag eller Europaparlamentet, kritiserar Folkpartiet för sin öppna Europapolitik. Men han skjuter vid sidan av målet.

Folkopinioner går upp och ned, vilket också Junilistan fått erfara. Medierapportering med tydlig svaghet för dramatisk rubriksättning bidrar säkert till svängningarna - journalisterna var till exempel snabba att döpa den globala skuldkrisen till "eurokrisen" och därmed skapa en upplevd koppling mellan krisen och valutan. Våra principer står fast även när media rör sig i en annan riktning. Vilken trovärdighet har den som byter åsikt lika ofta som man byter kläder?

Tvärtemot vad Junilistans Europakritiker menar är det just vårt väljarförtroende vi förvaltar när vi försvarar våra grundläggande principer. Folkpartiet är och förblir det tydligaste alternativet för dem som värnar Europatanken. Inte minst i senaste Europaparlamentsvalet blev detta mycket tydligt och FP vann många röster - för att vi var tydliga med våra åsikter. Detta uppskattades av väljarna.

Vi liberaler tror fortfarande på EU som projekt. Om Europa inte hade detta samarbete skulle vi bli tvungna att uppfinna det. Detsamma gäller den gemensamma valutan: om den inte redan fanns skulle vi bli tvungna att skapa den. Den är nämligen en av grundbultarna i Europas samarbete och en av anledningarna till att Europa historiskt gått så bra. Om media rapporterade lika mycket om det som funkar bra som om det som går dåligt skulle vi ha varit fullmatade med berättelser om eurons goda effekter på handel och tillväxt.

Däremot är vi inte naiva. FP har åtskilliga gånger under det senaste året klargjort att vi ser fram emot ett svenskt euromedlemskap - när euron och Sverige är redo. Den tidpunkten är omöjlig att ange exakt, men den infaller sannolikt inte de närmaste åren på grund av den djupa ekonomiska kris Europa måste ta sig ur.

Samtidigt ser vi klart och tydligt nackdelarna med att stå utanför. Kostnaderna för svenskt utanförskap, både ekonomiskt och politiskt, kommer att bli allt högre framöver. Europa står just nu inför ett vägval. Sverige måste välja sida. Att i det läget välja en kortsiktig, nationalistisk och isolationistisk väg är inte att ta ansvar för Sveriges framtid.

Det är enkelt att vara emot något utan vare sig motiveringar eller förklaringar, snarare än att försöka arbeta konstruktivt. Men svenska väljare är inte dumma. Populism och förenklade lösningar som går på tvärs mot verkligheten kommer inte att vinna i längden.

Europa kommer inte att falla och Folkpartiet kommer inte att vända vare sig väljare eller kärnprinciper ryggen. När valdagen kommer får vi se om ansvarsfullt strävande eller enkla slagord väger tyngst.

Marit Paulsen, Cecilia Wikström och Olle Schmidt (FP),
europaparlamentariker.