– Grekland kommer inte att gå i statsbankrutt, säger Anders Borg och ger en ljusnade bild av Europas ekonomi.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Borg: Pessimismen i Europa ger vika

Finansminister Anders Borg (M) menar att europeisk ekonomi nu kan lämna  höstens undergångsscenarion bakom sig. Det framkom efter EU-nämndens sammanträde på fredagen.

Efter EU-nämndens sammanträde i riksdagen, där Anders Borg (M) i dag redogjort för regeringens inställning inför EU:s finansministermöte på måndag, var hans budskap försiktig optimism för Europas affärer, även om finansministern själv inte ville ta de positiva orden i sin mun.

– Ur den allmänna synpunkten nu när vi ser att ECB har gjort väldigt breda insatser och när vi ser att regeringarna i Italien och Spanien börjar göra kraftfulla strukturreformer då får man dra slutsatsen att pessimismen i Europa backar tillbaka. Den väldigt negativa riskbedömning som låg under hösten börjar nu avföras. Det är den centrala slutstaten även för svensk del, sade Anders Borg till de församlade journalisterna

Därefter gav finansministern ytterligare ett besked på den ljusare delen av skalan.

– Grekland kommer inte att gå i statsbankrutt. Det är slutsatser som följer av att avtalet med den privata sektorns medverkan går framåt. Skriver man där ner de befintliga obligationerna med 60 till 70 procent så ingår naturligtvis i det avtalet att de kvarstående obligationerna garanteras av de internationella organisationerna, sade Borg.

Är det värsta över för euroländerna?

– Jag tror att det första halvåret i år blir tufft, det tar tid innan den här typen av stora processer vänder. Men det faktum att vi ser fler av de stora länderna framförallt Italien göra omfattande pensionsreformer och avregleringar av transport-, bank- och försäkringssektorn. Det är klart att det gradvis slår igenom, sade Borg till Europaportalen.

– Nu har vi tagit rätt tuffa beslut för banksektorn under hösten för att de ska börja marknadsvärdera sina tillgångar och därefter rekapitalisera sig. När det sker i samband med att Europeiska centralbanken lägger ut sina breda åtgärder så är risken i dag  påtagligt mycket mindre än vad de var i oktober och november att det grekiska bekymren går vidare till italienska och franska banker.

Ser vi ljuset i tunneln?

– Vi ser snarare att det är pessimismen som ger vika än någonting annat. Jag tror man ska vara lite försiktig med vilka bedömningar man gör. Vi hade ett exceptionellt riskläge under hösten där rena undergångsscenarion inte hade en negligerbar sannolikhet. Vi kunde mycket väl ha hamnat i en situation som påminde om den vi hade hösten 2008. Den risken har dramatiskt minskat - där kan man se pessimismen ge vika.

I förbifarten nämner finansministern att den svenska tillväxten sannolikt bara blir runt 0,5 procent i år, ändå är han optimistisk.  Anders Borg räknar på fingrarna och nämner sju orsaker till att det värsta kan vara över.

– Den grekiska risken för det europeiska banksystemet är väsentligt mindre, Europeiska centralbanken har vidtagit åtgärder, privatsektorsförhandlingen går mot sitt slut, italienska regeringen har vidtagit åtgärder i hop med den spanska, vi ser en solid amerikansk återhämtning och vi har en asiatisk ekonomi där den kinesiska regeringen nu tycks vara övertygad att man kan en tillväxttakt som är relativt hög även under 2012. Sammantaget gör det att riskbilden har förskjutits på ett påtagligt sätt bort från pessimism.  

Tror du att det vänder för Europa i sommar?

– Huvudbilden är att pessimismen ger vika...

Vad kommer i stället då?

– Ja, det återstår att se. Men för hushåll och företag är det en lättnadens suck om man åtminstone kan avskriva rena undergångsscenarion och det är väl ungefär det vi ser nu.