Finansminister Anders Borg (M) fick genom de svenska kraven på onsdagens långkörare om bankbuffertar.

Finansminister Anders Borg (M) fick genom de svenska kraven på onsdagens långkörare om bankbuffertar.

Bild: Europeiska unionens råd

Nöjd Borg: Sveriges banksystem säkrat

Sverige fick genom sina krav trots att EU:s finansministrar inte helt lyckades enas om nya kapitaltäckningskrav för banker.

Efter nästan 16 timmars förhandlande i Bryssel misslyckades EU:s finansministrar på onsdagen att enas kring krav på en förstärkning av bankernas ekonomiska buffertar – det så kallade kapitaltäckningskravet.

Men Sverige, vars ståndpunkt innan mötet tillsammans med Storbritanniens stod längst från kommissionens och de övriga EU-ländernas, fick ändå genom sina krav, enligt finansminister Anders Borg (M).

– Det har varit avgörande framgångar för Sverige, sade Anders Borg efter nattmanglingen rapporterar nyhetsbyrån TT.

Kommissionen hade föreslagit en kapitaltäckning på sju procent, något som ska göra unionens cirka 8300 banker mer robusta i kristid. Detta anser dock Sverige och Storbritannien vara ett för låg nivå.

Efter att det danska ordförandeskapet på eftermiddagen tagit ut de motsträvigaste finansministrarna för enskilda samtal och kommit med en kompromiss lyckades man ta ett steg närmare en gemensam överenskommelse.

– Det betyder att vi nu uppnår de mål vi satt för att säkra det svenska banksystemet, sade Anders Borg och menade att den svenska begäran att få införa ett kapitaltäckningskrav på tolv procent nu var säkrad.

Anders Borgs brittiske motsvarighet, George Osborne, var dock inte lika nöjd. Britterna anser att kommissionens förslag ger Bryssel för mycket kontroll över landets stora banksektor.

– Om vi lämnar förhandlingsbordet med att 27 länder får lite av varje har vi egentligen helt och hållet misslyckats, sade George Osborne rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

De kvarstående frågorna hoppas man kunna lösa vid nästa finansministermöte den 15 maj. Därefter måste medlemsstaterna komma överens med EU-parlamentet.

Det är brådskande, innan sommaren bör ministerrådet och EU-parlamentet komma överens för att tidplanen ska hållas. I början av 2013 ska unionens banker fram till 2019 stegvis öka kapitaltäckningskvoten från dagens två till sju procent.