Svenska socialförsäkringar allt mindre värda

Värdet på offentliga försäkringar som arbetslöshetsstöd och sjukförsäkring har försämrats mer i Sverige jämfört med OECD-länderna.

Från att 2005 ha haft bland de högsta faktiska ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen ligger Sverige i dag strax under genomsnittet för OECD-länderna. Utvecklingen har gått från 85 procent av en genomsnittlig industriarbetarlön i början av 1990-talet till 55 procent i ersättning 2010.

Det visar en forskningsrapport inom ramen för regeringens parlamentariska socialförsäkringsutredning som på måndagen presenterade  en sammanställning av sjuk-, arbetsskade- och arbetslöshetsförsäkringarnas utveckling i Sverige mellan 1930-2010 jämfört med andra länder.

De faktiska ersättningsnivåerna i samtliga tre socialförsäkringar har sjunkit sedan 1990-talet visar rapporten. Ersättningarna efter skatt från arbetsskade- och arbetslöshetsförsäkringarna ligger numer under OECD-snittet medan den svenska sjukförsäkringen ligger över genomsnittet för OECD-länderna.