Lettland ser ljusare på ekonomin

Den lettiska ekonomin fortsätter återhämta sig efter att ha genomgått en av samtidshistoriens värsta ekonomiska depressioner. Ett enigt parlament ökar statsbudgeten för hälsa, utbildning och jordbruk.

I och med beslutet i torsdags utökar det lettiska parlamentet statsbudgeten med 88 miljoner lats, motsvarande drygt en miljard svenska kronor. Parlamentets beslut innebär att statens utgifter totalt ökat med motsvarande knappt tre miljarder svenska kronor i år, rapporterar the Baltic Times.

Beslutet var väntat och fattades i princip enhälligt av det lettiska parlamentet. Endast två ledamöter la ner sina röster. Investeringarna görs bland annat inom områdena hälsa, utbildning och jordbruk samt för att bekämpa den svarta ekonomin, skriver the Baltic Times.  

Lettland är ett av de länder som drabbats hårdast av den ekonomiska krisen. Bruttonationalprodukten, BNP, sjönk med en fjärdedel åren 2008-2010. Sedan dess har utvecklingen vänt och landets årliga tillväxttakt under andra kvartalet är den högsta i EU.  

Statsskulden i Lettland ökade kraftigt fram till 2010 för att sedan falla tillbaka något, men är fortfarande både långt under EU-snittet och den tillåtna EU-gränsen på 60 procent av BNP.

Under torsdagen sänkte också den lettiska centralbanken styrräntan från 3 till 2,5 procent. Anledningen är att inflationen fortsätter att gå ned och att det finns ytterligare behov av att stimulera ekonmin.

Trots eurokrisen ser landet ännu positivt på eurosamarbetet. Den 11 september sa premiärminister Valdis Dombrovskis till Wall Street Journal att planerna att införa euron från 1 januari 2014 ligger fast. Enligt honom skulle ett euromedlemsskap bland annat innebära ökade utländska investeringar.